Mijn toegangscode wijzigen

Toegangscode wijzigen

Voer eerst je huidige toegangscode in en daarna je nieuwe toegangscode.

Veilige toegangscode kiezen

Bij het invoeren van je toegangscode wordt aangegeven hoe veilig deze is. Als je toegangscode te onveilig is dan kun je deze niet gebruiken.

De beste toegangscode bestaat uit een klein zinnetje of uit een samenvoeging van enkele woorden: bijvoorbeeld vriend - water - drank - regen (vriendwaterdrankregen). In dit geval geldt dus: langer is beter.


3 Deelnemers op de site. 20609 Actieve deelnemers. 53 bezoekers.