Forumbericht

Algemeen BDSM-forum

Opties

Ga naar forum-index of kies ander forum:
(Raadpleeg Index van de BDSM-Vraagbaak voor discussies geordend op onderwerp)

Alle berichten uit deze discussie

geslotenBDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

23-10-2016 17:09

'BDSM-verhalen: een onderzoek naar de beleving van BDSM in Nederland' In het buitenland (vooral in de VS) wordt aardig wat theoretisch en empirisch onderzoek verricht naar BDSM. Dit onderzoek valt uiteen in:
- kwantitatief onderzoek met behulp van vragenlijsten (survey); het voordeel hiervan is dat een groot aantal personen kan worden bereikt;
- kwalitatief onderzoek waarin de nadruk ligt op de verhalen die BDSMers vertellen over de beleving van hun seksualiteit; deze intensieve methode heeft als voordeel dat de onderzoekers samen met de respondenten de diepte ik kan gaan.

Stel dat in Nederland plannen zijn om kwaltatief onderzoek te doen naar de beleving van BDSM.
In dit onderzoek zou onder andere gebruik worden gemaakt van individuele vraaggesprekken om gegevens te verzamelen.
Daarnaast zouden allerlei maatregelen worden genomen om de deelnemers maximaal te informeren en hun privacy te beschermen: informed consent, bescherming van de anonimiteit en in publicaties zouden de onderzoekers erop toezien dat citaten niet zijn terug te voeren op individuele respondenten.

Mijn vraag is wat de forumdeelnemers onder het begrip beleving zouden verstaan/ waar aandacht zou moeten worden geschonken in dit onderzoek?

Laatst gewijzigd op: 23-10-2016 17:12

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerVrouw S (Deelnemer 78984) (1967)

23-10-2016 17:38

Dol ben ik op onderzoeken, goede vraag Juano.

Mijn voorkeur zou een vragenlijst zijn, bij verhalen denk ik dat men de werkelijkheid toch iets anders maakt (is ook mijn eigen ervaring, al is het taaltechnisch) Wanneer de definities helder zijn is de uitslag van een vragenlijst eenvoudiger te duiden.

Wat ik belangrijk zou vinden om te onderzoeken is in hoeverre vrouwen hun eigen sub of slavin zijn hebben onderzocht. Is het een staat van ‘zijn’ of is het een rol die men aan neemt?

Is deze bewuste keuze van de vrouw zelf geweest of voldoet zij aan de verwachtingen die (de meeste) mannen hebben van de seksuele rol van de vrouw. En wil de vrouw zelf voldoen aan die rol?

Bij sommige vrouwen lees ik een sterk, krachtig profiel van hun sub of slavin zijn. Wat en hoe deze vrouwen schrijven over hun liefde, gevoel, hun relatie(s), ervaringen en hun eigen verlangen doen mij geloven dat deze vrouwen een zeer bewuste eigen keuze hebben gemaakt. Heerlijk!

Soms lees ik ook een discrepantie tussen het gedroomde beeld van een vrouw heeft en de werkelijkheid die men schrijft. Oei! Denk ik dan; is dit wat je zelf wil? Echt? Heus? Is dit wel jouw verlangen of denk je dat sub of slavin zijn betekent dat de man alles bepaald? Ook jouw eigen gedachten, gevoelens en verlangen?

Begint sub of slavin zijn niet vanuit liefde voor jezelf? En vanuit die liefde naar de ander?

LouLou

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

23-10-2016 18:31

Bedankt voor je reactie LouLou.

De onderwerpen en vragen die jij aandraagt zijn moeilijk te onderzoeken door middel van een survey met vaste vragen en antwoordcategorieen: ja, nee, weet niet enz.
Deze onderwerpen lenen zich bij uitstek voor doorvragen om goed inzicht te krijgen in wat de respondent bedoelt.

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

26-10-2016 11:16

LouLou's vragen vind ik zeker onderzoekswaardig! Vraag die me te binnen schiet, LouLou's posting lezend: Draagt bdsm bij aan de emancipatie van de vrouw of juist niet of heeft het geen enkele invloed?

In hoeverre gaat de bdsm-beleving door in het normale leven (even niet uitgaand van 24/7)? Ben je bv als Dom ook dominant in je werk of juist niet? Idem voor sub. Zijn er bdsm-aspecten die je meeneemt naar de niet-bdsmsetting?

Wat me ook interessant lijkt om te onderzoeken is in hoeverre het geaccepteerd wordt als één van de bdsm-partners verschuift/wil verschuiven van rol: hoe reageer je als Dom als je sub zijn/haar dominante kant wil ontdekken of vice versa? Hoe ga je daar samen mee om?

Meer kwantitatief: is bdsm vooral een westers (vanuit Christelijke cultuur) fenomeen? Ik lees zelden over bdsm vanuit mensen met een Islamitische of Boedhistische achtergrond.

bdsm en seksualiteit: voor sommigen heeft dit geen raakvlakken, voor anderen wel. Ervan uitgaand dat het wel met elkaar te maken heeft, verandert je bdsm-beleving/appetite naar mate je ouder wordt? Wordt de invulling daarvan anders?

Ongetwijfeld lousy geformuleerde vragen die niet geschikt zijn voor kwalitattief onderzoek (juist het deponeren van een goede vraagstelling vind ik vaak erg lastig, hulde voor de onderzoeker die daar goed in is!), maar hoop dat je er iets mee kunt

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding Ster-DeelnemerVrouw s (Deelnemer 67544) (1964)

28-10-2016 11:17

Wat mij blijvend interesseert in BDSM is het ontstaan ervan bij mensen. Ik zou dus geïntereseerd zijn in vragen rondom motivaties, in combinatie met achtergrond en karakter. Niet omdat ik de illusie heb dat daar een éénduidig antwoord op kan komen, wél omdat er misschien een 'gemeenschappelijkheid' in te ontdekken valt.

En ook: ik ben geinteresseerd in emancipatie en bdsm. Wat is de relatie tussen de mate van 'emancipatie' van vrouwen/mannen en het feit dat zij bdsm beoefenen. Is er een relatie, positief of negatief.

En als derde: hoe verhouden zich de verschillende relaties die je in je leven hebt tot de zeer specifieke van een bdsm-relatie. Een bdsm-relatie is per definitie een ongelijkwaardige, of het nu continu is of voor de duur van het 'spel'. Hoe verhouden mensen die aan BDSM doen zich in het algemeen tot anderen...is dat vergelijkbaar, of juist niet. Misschien een beetje wat ook Evertje bedoelde?

Pino (die ook dol is op onderzoek :-))

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding Ster-DeelnemerVrouw s (Deelnemer 106408) (1971)

28-10-2016 11:37

Ik zou in gesprekken vragen stellen zoals:
-hoe zou je je zelf als bdsm-met omschrijven. Rol? Spel of 24/7 of...?
-voel jij je anders dan mensen die niet aan bdsm doen?
-heb je het gevoel dat er op je bdsm seksuele voorkeur een taboe ligt?
-voel je je onbegrepen door niet bdsm-mers?
-heb je het idee dat jouw omgeving jou niet anders behandelt omdat/sinds je aan bdsm doet?
-zou je als het kon willen dat je geen bdsm verlangens meer had?
-kan je zonder bdsm?
-op welke terreinen verarmt/verrijkt jouw seksuele voorkeur je leven?
-hoe voel je je na een bdsm spel?
-ervaar je je bdsm seksualiteit als een geaardheid of als aangeleerd gedrag?
-welke gevoelens ervaar je voor na en tijdens een bdsm spel. Wat levert het je op?

-veranderd contact met gelijkgestemden jouw kijk op je eigen bdsm verlangens?
-welke toegevoegde waarde levert bv kleding of materialen of eigen websites aan jouw bdsm behoeften?
-in de bdsm scene gebruikt men een eigen taal en heersen ee bepaalde normen en waarden in hoeverre beïnvloeden deze jou bij de invulling van jouw seksualiteit?

Etc etc

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

28-10-2016 23:50

Evertje Polder, Pino en Madame Jeanette, bedankt voor jullie reacties. Ik ging er al vanuit dat, op LouLou na, niemand zou reageren op mijn vraag.
Evertje Polder, het doet er niet toe of vragen lousy zijn geformuleerd. Uit alle vragen en opmerkingen zijn topics af te leiden, die in een gesprek aan de orde kunnen komen.
Een goede en ervaren onderzoeker weet dat hij/zij altijd de respondent moet volgen, niet alrijd genoegen moet nemen met de gegeven antwoorden, maar moet proberen door te dringen tot datgene wat voor een respondent de kern is van een verhaal over een topic.

Hopelijk komt er nog meer!

Juano

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 107325) (1958)

03-11-2016 20:25

Het lijkt mij een uiterst zinvolle enquette om enig inzicht te krijgen in de BDSM wereld.

Uiteraard staat of valt met de juiste vraagstelling en de toelichting die bij de vraag hoort.

Kan mij ook goed voorstellen dat het per categorie indeeld gaat worden.

Pijn, lust, vernedering ,vastbinden ect.

Wanneer is het begonnen. In je jeugd al voor je iets van BDSM afwist , of nadat je het een en ander daarover had gelezen/gezien

of in een relatie waarin dat langzaam/snel is gegroeid.

Wat doet het met je relatie, kan je het vergelijken met samen motorrijden of is er een diepere dimensie.

Hoe los je het op in een relatie waar de een wel en de ander er niets van moet hebben. Scheiding , stiekum, praten.

Afijn vragen genoeg dunkt me, maar om uit al die vragen iets te distilleren zal je moeten werken met een x aantal antwoorden.

En ik ga het zeker lezen !

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding Ster-DeelnemerVrouw D (Deelnemer 83405) (1954)

04-11-2016 11:52

Juano, je hebt inmiddels  al behoorlijk wat respons gekregen. Fijn!

Ik zou nog wat vragen willen toevoegen over je omgeving.  Zoals: 

- hoe je Bdsm kunt beleven als je nog (jonge?) thuiswonende kinderen hebt.

- Hoe  je "speelt" als je muren van bordkarton zijn, oftewel je buren en je gezinsleden mee kunnen genieten.

- Wat vertel je je kinderen als ze per ongeluk zien dat papa of mama striemen heeft van zweep of riem.

- Wat vertel je als een kind onbedoeld getuige is van je "spel".

- Hoe voorkom je dat je kinderen er iets van mee krijgen...

- Zijn familie en vrienden op de hoogte van je voorkeur.

- Heb je vrienden met wie je dit samen speelt. 

- Is je huisarts op de hoogte. Voor het geval als het onverhoopt een keer uit de hand zou lopen.

beetje pragmatisch misschien, maar wel zaken waar een ieder tegen aan kan lopen. 

Madelief xxx

geslotenRe: BDSM VERHALEN

publicatiestopProfielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 106824) (1968)

05-11-2016 00:20

Zijn zij die onderzoek toejuichen dan benieuwd of Nederlanders afwijken wanneer er in het buitenland veel meer onderzoek wordt verricht? Zijn de uitkomsten van die onderzoeken niet voldoende bevredigend?

Ik vulde enkele jaren geleden een vragenlijst in. Wanneer je, als dank voor je medewerking, een profielschets van jezelf wilde ontvangen van de onderzoekers moest je je mailadres invullen. Toen ik de schets ontving herkende ik er niets van mezelf in. De algemene uitkomst was dat de meeste reageerders aangaven na misbruik interesse voor bdsm te hebben ontwikkeld. De onderzoekers sloten niet uit dat de weinige reageerders die ontkennend reageerden op de vraag voor de interesse in bdsm misbruikt te zijn niet naar waarheid antwoordden. Ze achtten het mogelijk dat alle bdsm voortkomt uit misbruik.

Bij mij is er geen sprake van misbruik en acceptatie voor mijn interesse in bdsm. Wat is dan de toegevoegde waarde van onderzoek?

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

05-11-2016 16:39

@Roy: ja, ik snap dat je zo reageert na zo'n ervaring. Het klinkt alsof de onderzoekers in dat onderzoek waar jij aan meedeed, nogal bevooroordeeld waren, en de onderzoeksresultaten hebben beinvloed. Het is helaas zo dat onderzoek niet altijd even wetenschappelijk gebeurt, sommige onderzoekers laten teveel hun eigen (voor-)oordeel meespelen, in plaats van gewoon de resultaten te nemen voor wat ze zijn. Daarnaaast: hoeveel mensen hebben er meegedaan?Dus maw: hoe representatief is het?

Ik ben zelf wel degelijk erg geinteresseerd naar onderzoek rondom beleving van BDSM en ben ook bereid daaraan mee te werken, maar dan wil ik wel weten dat het gaat om een degelijk onderzoek, met onbevooroordeelde vragen (en onderzoekers) en ook dat ervoor wordt gezorgd dat het onder een grote groep wordt gehouden (verspreid door het land) zodat het representatief kan zijn voor het geheel.

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

05-11-2016 18:48

@MeesterPieter, Madelief, Roy en Oreade 74, bedankt voor jullie reacties.
De vraag die heb gesteld gaat uit van de (subjectieve) beleving van BDSM. Beleving laat zich in mijn filosofie onmogelijk vangen in vragenlijstonderzoek met vaste vragen en vaste antwoordcategorie├źn. Beleving gaat over wat mensen ervaren in BDSM en hoe zij dit ervaren. Ervaren is per definitie subjectief. Een voorbeeld: personen die dezelfde pijn krijgen toegediend, zullen deze op verschillende manieren ervaren; voor de een was het verschrikkelijk (nooit meer!!!!) en de ander kan er geen genoeg van krijgen. Dit soort ervaringen en de mogelijke oorzaken van de manier van reageren, kun je naar mijn stellige mening alleen door middel van vraaggesprekken met deze personen duidelijk krijgen.
Het gaat dan niet om het aantal personen dat aan het onderzoek heeft deelgenomen noch om de representativiteit van een sample, maar om het (individuele) verhaal dat iedere deelnemer vertelt. Deze verhalen laten zich wel vergelijken.

Een voorbeeld: de meeste mensen op BDSMzaken hebben wel een verhaal over het begin van hun BDSM: sommigen noemen spelletjes, fantasie├źn, verhalen en afbeeldingen die hen in hun kinderjaren al fascineerden; jaren later, als ze op de een of andere manier met BDSM in aanraking zijn gekomen, krijgt dit alles een BDSM betekenis; anderen 'ontdekken' dat zij manier waarop zij tijdens de seks worden bejegend zeer opwindend vinden; weer anderen noemen zich een geboren Dominant, Switch of sub. Voor alle mensen die zich in deze voorbeeldcategorie├źn bevinden, geldt dat zij vaak ook een specifiek moment kunnen aanwijzen waarop zij getriggerd werden tot BDSM, een moment waarop het onbestemde opeens een naam kreeg en het voelde als 'thuiskomen, een woord dat nogal vaak wordt gebruikt (zie de profielen op deze site).
In een kwalitatief onderzoek kan een onderzoeker dit bewustwordings-/ontdekkingsproces uitdiepen en koppelen aan vragen over de oorsprong van de BDSM van de gesprekspartner. In kwantitatief onderzoek is dit niet mogelijk.

Kwantitatief onderzoek het mogelijk om een groot aantal personen te bevragen, maar in de analyse raken individuen vaak ondergesneeuwd, aangezien het de onderzoekers om frequenties van antwoorden gaat en het verband tussen variabelen (misbruik en bdsm).
Wat Roy is gebeurd, heeft waarschijnlijk daarmee te maken en niet met bevooroordeelheid van de onderzoekers.

Juano

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

05-11-2016 23:26

.Lieve Juano, Roy zegt toch dit:

'De onderzoekers sloten niet uit dat de weinige reageerders die ontkennend reageerden op de vraag voor de interesse in bdsm misbruikt te zijn niet naar waarheid antwoordden. Ze achtten het mogelijk dat alle bdsm voortkomt uit misbruik.'

Dat maakt duidelijk dat deze onderzoekers hun onderzochte subjecten niet echt serieus namen. Ik heb dat helaas vaker meegemaakt bij mensen die een psychologieachtergrond hebben en pretenderen wetenschap te beoefenen. Ik ben zelf weliswaar geen wetenschappelijk onderzoeker geworden, maar ik heb wel gestudeerd en als ik een ding op de universiteit heb geleerd is het: NIET een vooropgezette mening hebben; hoe lang je ook studeerd, je weet altijd maar een heel minuscuul deel van alles wat te weten is. Een beetje bescheidenheid zou onderzoekers passen, en datzelfde geldt voor psychologen, want die oordelen vaak ook maar raak over mensen. Alsof je alles mbt gedrag van de mens uit boekjes kan halen.

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

06-11-2016 10:06

@lieve Oreade74, hoewel ik mensen die ik niet ken nooit lieve noem; ach, een beetje galant doen op de vroege zondagochtend misstaat niet

Roy schrijft dat de onderzoekers hebben geschreven dat ze niet uitsluiten dat sommige deelnemers niet naar waarheid hebben geantwoord. Ik vraag mij af wat er bevooroordeeld aan is als mensen schrijven dat ze niet uitsluiten. Dit lijkt mij een voorzichte formulering. Deze uitspraak kan gebaseerd zijn op een sterk verband dat er in de analyse is gevonden tussen BDSM en misbruik. Om zeker te weten of er sprake is van bevooroordeeldheid zouden we het rapport moeten zien in plaats van zonder inzage daarin te suggereren dat de onderzoekers hun respondenten niet serieus hebben genomen.

Juano

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

07-11-2016 12:14

Ha, Juano, dat is de invloed van de stad waarin ik woon; als ik hier naar de bakker ga, is het ook: 'Nog een halfje gesneden, lieffie?' Ookal ben ik daar voor het eerst. Heb ik ook erg aan moeten wennen toen ik er net woonde ;-).

Ja, je hebt gelijk dat we het onderzoek zelf niet kennen, maar je kan blijkbaar op verschillende manieren tegen de conclusie aankijken. Als onderzoekers zien dat veel mensen beamen dat er sprake is van misbruik en een aantal niet, waarom dan aannemen dat het kleinere aantal niet de waarheid spreekt? Je kunt toch gewoon aannemen dat iedere respondent de antwoorden hierover oprecht heeft gegeven? En dat er dus twee verschillende groepen zijn. Je hoeft toch niet perse te concluderen dat er ofwel sprake is van misbruik, ofwel niet? Dat is die vermaledijde neiging van mensen alles in hokjes te willen proppen. Dat vind ik hetzelfde als tien witte zwanen zien en twee zwarte, en dan maar aannemen dat die zwarte zwanen wel geverfd zullen zijn, omdat je ervan uitgaat dat er maar een variant bestaat.

Laatst gewijzigd op: 07-11-2016 12:15

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

07-11-2016 23:37

@Oreade74, en dacht je de eerste keer toen ze je zo noemden 'ze zeggen lieffie tegen me'?

N.a.v. de opmerking van Roy: Je stelt van alles. Zonder het onderzoek te kennen, neem je aan dat de onderzoekers zich schuldig hebben gemaakt aan hokjesdenken, om dit soort denken vervolgens te bestrijden: stropopredenering.

Juano

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

08-11-2016 11:53

Wat dacht ik? Ik dacht: dat is nogal vrijpostig voor iemand die me niet kent.

Ik hoef geen liefje te worden genoemd door wie dan ook, maar het is gewoon aardig bedoeld, geen bijbedoelingen,  dus ik denk er verder niks van.

Je zegt dat ik van alles stel, maar ik ga alleen maar uit van wat Roy heeft gezegd en wat jij ook kan nalezen.Ik zou zeggen: lees het even opnieuw.

Laatst gewijzigd op: 08-11-2016 11:54

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

08-11-2016 11:56

Volgens mij moet je echt een keer dat bord van je kop halen, Juano.  Als je niet denkt dat er sprake is van hokjesdenken, geef dan eens antwoord op deze vraag: 'Als onderzoekers zien dat veel mensen beamen dat er sprake is van misbruik en een aantal niet, waarom dan aannemen dat het kleinere aantal niet de waarheid spreekt? Je kunt toch gewoon aannemen dat iedere respondent de antwoorden hierover oprecht heeft gegeven?'

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

08-11-2016 15:00

@Oreade74: je wordt grof. Voor mij een reden om de discussie te laten voor wat ze is.
Het is overigens 'een bord voor je kop' in plaats vann 'een bord van je kop.'

Juano

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding Ster-DeelnemerVrouw s (Deelnemer 67544) (1964)

08-11-2016 20:51

@Oreade..je zegt: 'je kan blijkbaar op verschillende manieren tegen de conclusie aankijken'. Dat is waar, dat kan.

Maar toch zeg je ook: Dat maakt duidelijk dat deze onderzoekers hun onderzochte subjecten niet echt serieus namen. Ik heb dat helaas vaker meegemaakt bij mensen die een psychologieachtergrond hebben en pretenderen wetenschap te beoefenen. Ik ben zelf weliswaar geen wetenschappelijk onderzoeker geworden, maar ik heb wel gestudeerd en als ik een ding op de universiteit heb geleerd is het: NIET een vooropgezette mening hebben;

De vraag is waarom je dat denkt, dat deze onderzoekers (die je niet kent, noch heb je hun onderzoek gelezen of kunnen beoordelen of dit wel of niet objectief is geweest) hun onderzochte subjecten niet serieus namen? Omdat de conclusie je niet aanstaat? En daarmee ga je bovendien uit van de aanname dat mensen die een psychologie-achtergrond hebben (hebben deze onderzoekers dat? En zo ja, hoe weet je dat dan?) per definitie geen betrouwbaar onderzoek doen.

Dat is nogal wat, wat je daar zegt. Daarmee gooi je spontaal alle wetenschappelijk onderzoek door psychologen gedaan (nogmaals, nergens is duidelijk of dit onderzoek óók door psychologen is gedaan) in de prullenbak. Wat is daar objectief aan, vraag ik me af?

En dat je op de universiteit leert om niet een vooropgezette mening te hebben...ja hehe, natuurlijk leer je dat. Dat behoor je in je opvoeding al meegekregen te hebben.

Toch laat je hier, bij uitstek, een vooropgezette mening zien...niet gehinderd door enige kennis van zaken, over dit onderzoek althans.

Pino.

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

09-11-2016 15:27

Beste Pino, waar zeg ik dat wetenschappelijk onderzoek per definitie niet betrouwbaar is (of psycholigsch onderzoek of whatever)?

Ik vind dat je dat je er vanuit zo mogen gaan dat dat wel zo zou moeten zijn, en het enige dat ik zeg is dat ik helaas heb moeten constateren dat dat NIET ALTIJD het geval is.

Dat is het enige dat ik heb gezegd.  En blijkbaar mag ik dat niet zeggen, want ik krijg gelijk met een heleboel boosheid te maken en er wordt niet ingegaan op een simpele vraag. Inderdaad zoals je zegt weet ik niet of het onderzoek uberhaubt wel een wetenschappelijke en of psycologische basis had, maar dan nog vind ik dat elk onderzoek in principe objectief zou moeten zijn.

Ik concludeer dus helemaal niet wat jij zegt; ik concludeer alleen dat uit dat genoemde eerdere onderzoek de conclusie van de onderzoekers niet  geheel objectief was.

Vind jij deze conclusie van de onderzoekers wel objectief, Pino?

[edit: aanvulling]

Laatst gewijzigd op: 09-11-2016 16:03

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding Ster-DeelnemerVrouw s (Deelnemer 67544) (1964)

09-11-2016 20:14

@Oreade: ik kan er geen zinnig woord over zeggen, of deze onderzoekers objectief waren. Net zomin als jij.

En om die reden ga ik er dus niet van uit dat ze dat niet zijn.

Pino (die zeker niet boos is, want niet de moeite).

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

10-11-2016 08:57

http://81.169.234.48/plesk-site-preview/www.andreaswismeijer.nl/81.169.234.48/?page_id=17

Wismeijer heeft een paar jaar geleden (in opdracht van justitie) een uitgebreid onderzoek gedaan naar bdsm-ers.

Conclusie; het zijn net gewone mensen...

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

10-11-2016 10:42

Het is een kwantitatief onderzoek. Verder heeft het team nog enkele, zichzelf geselecteerde, deskundologen gesproken. Het onderzoek is nogal beperkt door het kwantitatieve karakter ervan.
Een onderzoek naar BDSM-verhalen zou subjectief van aard zijn, doordat het zou gaan om de beleving daarvan. Dit is iets anders dan vooringenomenheid, een begrip dat door Oreade wordt verward met objectiviteit.

Juano

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding Ster-DeelnemerVrouw s (Deelnemer 59925) (1964)

10-11-2016 19:01

'De onderzoekers sloten niet uit dat de weinige reageerders die ontkennend reageerden op de vraag voor de interesse in bdsm misbruikt te zijn niet naar waarheid antwoordden. Ze achtten het mogelijk dat alle bdsm voortkomt uit misbruik.'

Er worden twee zaken in één adem genoemd en die samenhang maakt de reactie van Oreade, schat ik zo in. 

Tel daarbij de wetenschap op dat psychologische onderzoeken vaker gemanipuleerd worden dan je lief is, en 1+1 = 3.

BDSM-ers, een bont gezelschap.

Wie stopt er wie in hokjes?

Het zijn net gewone mensen, ieder met hun eigen verhaal. 

Laatst gewijzigd op: 10-11-2016 20:00

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

10-11-2016 19:50

@Rasa: ja, laten we het daar maar op houden.

@Juano,: leuk dat het om een subjectief onderzoek zal gaan, waarbij het gaat om de verhalen van de mensen zelf. Zolang de ondezoekers er niet teveel rare conclusies aan gaan verbinden, vind ik het best.

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerVrouw s (Deelnemer 20966) (1962)

10-11-2016 23:16

Onderzoek naar de beleving van bdsm is volgens mij bijna net zoiets als onderzoek naar de beleving van seksualiteit in het algemeen, met alleen het verschil dat er bij bdsm vaak wat ruwer met elkaar wordt omgegaan. Het gaat dus om een onderzoek van een enorm breed terrein dat je echt zult moeten versmallen/focussen. Wat mij betreft moet in ieder geval een soort pathologisering van bdsm vermeden worden. Het is geen ziekte of afwijking. Mensen die echt ongezonde dingen doen (pedofilie, snuff, echte verkrachting of aanranding) bedrijven geen bdsm maar iets anders.

Beleving is een lastige term. Gaat het om echte ervaringen, om fantasieën, om een mix van beide, of om allemaal? De omschrijving van bdsm verhalen die beginnen bij jeugdfantasieën maakt het niet helderder.

Een onderzoek naar bdsm zou dus specifiek naar deelaspecten moeten kijken wat mij betreft, of naar groepen met bepaalde voorkeuren. Ook daarin zou men dan een specifieke vraag moeten stellen. "onderzoek naar bdsm beleving" is te vaag.

met respect,

poes

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

10-11-2016 23:19

@Oreade74: je schrijft 'zolang de onderzoekers er niet teveel rare conclusies aan gaan verbinden, vind ik het best.' Als je tussen 'er' en 'teveel' de woorden 'naar mijn mening' of 'volgens mij' of 'mijns inziens' enz. voegt, klinkt het al minder arrogant dan wanneer jij dat in het algemeen meent te kunnen concluderen. Wie ben jij om te bepalen of er wel of niet teveel rare conclusies in staan. Een eenling, wat betekent dat anderen iets anders kunnen en mogen vinden.

Zo zie je maar hoe zorgvuldig zinnen moeten worden geformuleerd. En er bovendien ook argumenten moeten worden aangedragen.

Rasa slaat aan op een zin waarvan niemand, behalve Roy, weet hoe die exact luidt. Naar mijn mening is daarom elke discussie hierover vruchteloos. De geneigdheid van psychologen om onderzoek te manipuleren (welke: Stapel? Wie nog meer?) wordt er met de haren bij gesleept om het eigen gelijk te halen, terwijl Pino er terecht op wees dat niemand van ons weet, behalve Roy misschien, welke wetenschappers dit onderzoek hebben uitgevoerd.

Juano

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

10-11-2016 23:23

@poes: doe eens wat voorstellen!

Laatst gewijzigd op: 10-11-2016 23:24

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

11-11-2016 17:09

Citaat Juano: 'je schrijft 'zolang de onderzoekers er niet teveel rare conclusies aan gaan verbinden, vind ik het best.' Als je tussen 'er' en 'teveel' de woorden 'naar mijn mening' of 'volgens mij' of 'mijns inziens' enz. voegt, klinkt het al minder arrogant dan wanneer jij dat in het algemeen meent te kunnen concluderen. '

Ten eerste, beste Juano, concludeer ik hier niet, maar stel ik iets. Dat zijn twee verschillende dingen.

En ik als individu mag stellen wat ik wil. En als jij het arrogant vind als ik er mijn eigen mening op nahoudt in plaats van jou gelijk te geven, dat vindt je dat maar. Maar ik sta achter mijn mening dat een onderzoek alleen waardevol is als dit objectief wordt benaderd door de betrokken onderzoekers. PUNT

En ik hoef van jou noch toestemming voor het geven van mijn mening, noch les in hoe ik mijn teksten moet formuleren. Dus dank, maar bespaar je de moeite.

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding Ster-DeelnemerVrouw s (Deelnemer 59925) (1964)

11-11-2016 17:42

Rasa slaat niet aan maar haakt in/analyseert de reacties van Oreade, Juano, Pino op het geciteerde zinsdeel  uit de posting van Roy. Mag dat?

Ik kan me niet voorstellen dat een dergelijke, letterlijke formulering uit de bevindingen van een valide onderzoek naar voren komt, Is dat wel zo, dan gooi het maar gauw in de prullenbak. 

Wanneer start het kwalitatieve onderzoek trouwens? 

Laatst gewijzigd op: 11-11-2016 17:48

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

11-11-2016 21:42

rasa haakt in/analyseert enz. maar zoals Pino en ik hebben opgemerkt, is hier op het forum niets bekend over het onderzoek en de onderzoekers. Je kunt over het algemeen over onderzoek en onderzoekers schrijven, maar als dit gebeurt met een verwijzing naar het onderzoek, dan is dit naar mijn mening onzinnig.
Roy, die misschien wel weet wie de onderzoekers waren en het rapport gelezen zou kunnen hebben, is er nooit op teruggekomen.

rasa neemt nu aan dat het onderzoek valide was, maar hoe weet ze dat?

Als rasa wil weten wanneer het onderzoek start, dan moet zij het begin van deze draad eens lezen.
Succes rasa!

Juano

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding Ster-DeelnemerVrouw s (Deelnemer 59925) (1964)

12-11-2016 02:38

Ik neem helemaal niet aan dat het onderzoek valide was, integendeel, ik kan het me niet voorstellen..

Als je het allemaal zo onzinnig vindt, dan is het misschien een idee er niet zoveel aandacht aan te besteden, dan waait het  doorgaans het snelste over. 

Succes Juano, je kunt het!

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

12-11-2016 11:28

Roy? ROY!!!!!???
Kom eens licht werpen in deze duisternis voordat hiero weer een fitty om niks uitbreekt. Wie waren de onderzoekers en waar kun je hun onderzoek vinden? Jij bent de ENIGE die ons Het Licht kan geven in deze. Even speculeren: hebben we het over de beroemde Fleur die hier op bdsm-zaken een aantal jaren geleden 'onderzoek' deed?

Laatst gewijzigd op: 12-11-2016 11:29

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

12-11-2016 18:49

De zin: 'Als je het allemaal zo onzinnig vindt, dan is het misschien een idee er niet zoveel aandacht aan te besteden, dan waait het  doorgaans het snelste over. Succes Juano, je kunt het!', is een voorbeeld van je hypocrisie en venijnigheid waar ik mij telkens aan stoor. De enige reden hiervoor is dat als ander (ik bijvoorbeeld) zich ditzelfde ten opzichte van jou permitteert je al gauw bij M-More hierover gaat jeremieren en vragen om verwijdering van de post. En als dat niet gebeurt, dan blijf je erover klagen. Helemaal als twee personen zich tegen je keren. Dan spannen zij samen tegen je. Ëen woord: Calimero. 

Juano

Edit: De laatste drie zinnen toegevoegd.

Laatst gewijzigd op: 12-11-2016 18:51

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerVrouw s (Deelnemer 20966) (1962)

12-11-2016 21:00

Juano: ik ging er van uit dat je vraag voortkwam uit kennis van jouw kant van een onderzoek dat gaande of in ontwikkeling is. Ik dacht dat je vooral wilde kijken wat wij belangrijke voorwaarden vinden voor een dergelijk onderzoek.

Uit je reactie op mijn inbreng begrijp ik dat er nog helemaal niets van een idee is, behalve het idee over bdsm wetenschappelijk onderzoek te doen. Dat is wel erg weinig, en het lijkt me dat je zelf eerst even echt de diepte in moet. Dat moeten wij niet voor je doen.

succes,

poes

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

12-11-2016 23:08

@poes, als je goed hebt gelezen, schrijf ik het begin van dit draadje 'stel dat in Nederland plannen zijn om kwalitatief onderzoek te doen naar de beleving van BDSM...' Het gaat hier toch om een algemeen geformuleerde vraag, die bovendien vertrekt vanuit een stelling. Nergens staat dat ik (vet) van plan ben om onderzoek te doen. Als ik dat al van plan was, dan had ik wel geweten welke onderwerpen ik aan de orde zou stellen. Ik heb namelijk al eens eerder ondezoek gedaan naar seksuele praktijken en naar de manier waarop bijvoorbeeld overheden daarover spreken en schrijven.

Ik vraag me af of je bekend met de onderzoekspraktijk waarin onderzoekers, die niet menen dat zij de wijsheid in pacht hebben, aan gemeenschappen/groepen vragen om deelonderwerpen aan te dragen voor voorgenomen onderzoek en/of daar zelf in de een of andere vorm aan mee te werken. Een onderzoeker kan ook de resultaten voorleggen aan de respondenten met het verzoek daarop te reflecteren. Waarom zou iemand die onderzoek bij BDSMers hen niet mogen vragen om hun medewerking. Een uiterst nederig man als ik zou dit zeker doen.

Verder kunnen mensen volledig deelnemen aan een onderzoek door, met coaching van de onderzoeker, het onderzoek helemaal zelf uit te voeren. Dat heet actie-onderzoek, omdat het meestal tot doel heeft de omstandigheden van een groep te verbeteren.

Vreemd dat jij, als enige van degenen die hebben gereageerd, vindt dat ik zelf de diepte in zou moeten gaan. Dat komt misschien doordat de anderen niet dachten dat ik op zoek was naar de voorwaarden voor zo' n onderzoek.

Ingaand op je opmerkingen van 10/11: onderzoek naar de beleving van BDSM hoeft niet te breed te zijn als een onderzoeker goede subvragen heeft en goede deelonderwerpen. Maar het is ook mogelijk om onderzoek te doen naar een of twee aspecten daarvan. Zo ken ik een Amerikaans onderzoek onder spankers.

Onderzoek naar BDSM is, voor mij althans, gewoon onderzoek naar seksuele praktijken waarin macht, overgave, onderdanigheid, pijn, consensus enz. belangrijk zijn. Het laatste maakt dat pedofilie, snuff, echte verkrachting en aanranding afvallen, omdat daarin geen sprake is van consensus, maar daddy/mommy en little, de keel dichtknijpen, verkrachting en aanranding in een spel, onder duidelijk afspraken, wel worden geincludeerd.

Juano

.

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Uitgeschreven deelnemer

13-11-2016 01:22

Succes Juano, je kunt het!', is een voorbeeld van je hypocrisie en venijnigheid waar ik mij telkens aan stoor. De enige reden hiervoor is dat als ander (ik bijvoorbeeld) zich ditzelfde ten opzichte van jou permitteert je al gauw bij M-More hierover gaat jeremieren en vragen om verwijdering van de post.

@Juano,

Even geheel off topic, maar ik noem zoiets vilein. En dan krijg ik van More-M te horen: Dat mag je misschien zeggen in een vrije wereld, maar in onze forumregels wordt zulk gepraat over anderen niet toegelaten.

Ik heb je bericht van 20-10 12:09 daarom geblokkeerd. Je fileert niet alleen het standpunt van rasa, maar je fileert rasa gelijk even mee. 

Waar ligt de grens?

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding Ster-DeelnemerVrouw s (Deelnemer 59925) (1964)

13-11-2016 08:27

Matchless/Juano, we kunnen zoals Auri Mani al eerder schreef, beter gaan denken in oplossingen dan in problemen. Ik sta ervoor open, word een beetje flauw van dit, zich al zeker 3 jaar voortslepende gejeremier. Ga daarom ook niet verder in op de onvolledige info. uit je laatste posting want dat gooit alleen maar weer kolen op het vuur.

Je zou het eens kunnen overwegen. 

geslotenDoor moderator verwijderd

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

13-11-2016 12:54

--- Verwijderd ---

geslotenRe: BDSM VERHALEN

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

13-11-2016 13:00

Wie weet hoe ik berichten kan verwijderen? Ik meende dat ik als draadstarter die mogelijkheid had.

geslotenDoor moderator verwijderd

Uitgeschreven deelnemer

13-11-2016 14:19

--- Verwijderd ---

Laatst gewijzigd op: 13-11-2016 14:21

geslotenDoor moderator verwijderd

Profielafbeelding BasisdeelnemerMan D (Deelnemer 74269) (1953)

13-11-2016 17:20

--- Verwijderd ---

Mijn acties

Je kunt geen draadje meer starten. Voor gesprekken kun je terecht bij de Groepen.
290 Deelnemers op de site. 22260 Actieve deelnemers. 452 bezoekers.